Werkzaamheden

    Door de jaren heen is Groenvoorziening Vogels van een particulier hoveniersbedrijf uitgegroeid tot een middelgrote groenvoorziener. Tot onze opdrachtgevers behoren voornamelijk overheidsinstellingen, zoals gemeenten, provincie(s), waterschappen en het rijk. Daarnaast zijn wij veel werkzaam voor civieltechnische aannemers.

    Kort gezegd bestaan onze werkzaamheden uit: Aanleg, onderhoud en renovatie van de gehele openbare ruimte.

    Denk hierbij aan de (groen)inrichting van nieuwbouwwijken, inrichting van bedrijventerreinen, reconstructie van plantsoenen, aanleg van (ecologische) natuurgebieden, aanleg van grote exclusieve particuliere tuinen en het onderhouden van sportvelden, plantsoenen, wijken en natuurgebieden.