Niet-chemische onkruidbestrijding op verharding

  Vanaf begin 2016 is verkoop en gebruik van de giftige stof glyfosaat verboden. Glyfosaat is de werkzame stof in het bestrijdingsmiddel Round-Up. Door jarenlang gebruik van bestrijdingsmiddelen zijn giftige stoffen in de bodem en het oppervlaktewater terecht gekomen. Via het drinkwater komen deze stoffen uiteindelijk in de voedselketen terecht wat voor mens en milieu zeer schadelijk is. Dankzij het glyfosaatverbod mag onkruid op verhardingen vanaf 2016 enkel op niet-chemische manieren bestreden worden.

  Niet-chemische onkruidbestrijding op verhardingen heeft de laatste jaren in Nederland een grote ontwikkeling doorgemaakt. Inmiddels zijn hiervoor diverse methodes ontwikkeld, zoals heet water techniek, branden, hetelucht recycling en borstelen. Ervaring leert dat werken met een combinatie van verschillende methodes de beste resultaten oplevert. Groenvoorziening Vogels heeft gekozen om hetelucht recycling, borstelen en vegen te combineren. De hetelucht recycling en borstelenmachines zijn ontwikkeld door WeedControl BV.

  Hetelucht recycling

  De hetelucht recycling unit is aan een NIMOS werktuigendrager gebouwd. De machine is zo ontwikkeld dat onkruid bestreden wordt met hetelucht, zodat geen direct vlamcontact met onkruid wordt gemaakt. Hierdoor is het risico op ontbranding erg kleinHet principe van hetelucht recycling is gericht op maximaal rendement met minimale CO2 uitstoot. De lucht wordt tot ca. 370 °C verwarmd en vervolgens tussen de wortels van het onkruid gestuwd, waardoor de plant inclusief wortel uitdroogt en afsterft. Aanwezige onkruidzaden worden tijdens het proces losgeblazen en vernietigd. Door zowel plant, wortel en onkruidzaden te bestrijden ontstaat een effectieve bestrijding met langdurige werking. Rondom obstakels en op moeilijk bereikbare locaties wordt de Grizzly Quad met hetelucht hand unit ingezet. De hand unit is verbonden met een uitrolbare gasslang, waardoor vrijwel elke locatie bereikbaar is.

  Borstelen

  Borstelen van verharding wordt uitgevoerd met staalborstels die zijn opgebouwd aan een werktuigendrager. Voor grote oppervlakken werken we met een NIMOS werktuigendrager, voor kleinere moeilijk bereikbare locaties werken we met een Egholm werktuigendrager. Het grote voordeel van borstelen is dat het snel resultaat oplevert doordat het loof van de plant direct wordt verwijderd. Bij diepwortelend onkruid blijft de wortel echter in de grond aanwezig. De beste werkwijze is daarom om onkruid eerst te vernietigen met hetelucht recycling, zodat de plant volledig afsterft. Vervolgens kan de verharding geborsteld worden zodat een goed beeld achterblijft. De borstel unit is zo gebouwd dat al het vrijkomende materiaal naar één zijde wordt geborsteld, zodat het gemakkelijk is op te nemen voor de RAVO veegmachine.

  Vegen

  Veegwerkzaamheden voeren wij uit met een RAVO 530 veegmachine. Deze machine beschikt over een opvangbak met een inhoud van 2 m3. Hierdoor zijn wij in staat om grote oppervlakken snel en efficiënt schoon te maken. Onkruid ontstaat voornamelijk op plaatsen waar zand en fijn organisch materiaal aanwezig is. Door het verhardingsoppervlak tijdig te vegen wordt onkruid groei zo veel als mogelijk voorkomen. Daarnaast wordt deze machine ingezet om vrijkomend materiaal na het borstelen op te nemen en af te voeren.

  Demo: Niet-chemische onkruidbestrijding op verharding