Integraal onderhoud

  Om de openbare ruimte leefbaar te houden, is het belangrijk dat deze schoon, heel en veilig is. Gemeentes schrijven bestekken uit, waarin werkzaamheden staan beschreven om dit te realiseren. Groenvoorzieners schrijven hierop in en degene die het voor de laagste prijs kan realiseren in combinatie met een goed uitgeschreven plan, beheerd de komende jaren het betreffende gebied. In het plan is omschreven hoe de groenvoorziener bepaalde kwaliteitseisen behaald, afspraken over de communicatie met bewoners en gemeente en de invulling van Social Return.

  De werkzaamheden die met name bij integrale onderhoudsbestekken voorkomen zijn:

  • Onkruidvrij houden beplantingsvakken, boomspiegels en haagvoeten;
  • Verzamelen en vervoeren vrijgekomen materialen;
  • Terugzetten van bosplantsoen;
  • Snoeien heesters, sierheesters en bosplantsoen;
  • Knippen van hagen;
  • Blad verwijderen uit beplantingsvakken, haagvoeten, boomspiegels, grasvelden en van verhardingen;
  • Ledigen bladkorven;
  • Beplantingsvakken en verhardingen ontdoen van vuil;
  • Maaien van gazons;
  • Onkruidbeheersing op verhardingen;
  • Afsteken harde en zachte graskanten;
  • (zwerf)afvalbeheersing;
  • Afvalbeheersing in prullenbakken en poepbakken;
  • Uitwerpselenbeheersing;
  • Maaien van watergangen en bermen.