Bermen beheer

    Het beheer van bermen bestaat naast het onderhouden van de bermen langs de wegen, ook uit het vegen/maaien van sloten. Het beheer van bermen word vaak één à twee keer per jaar (afhankelijk van de locatie) uitgevoerd in het najaar, mede door de wettelijk vastgestelde Flora en Fauna richtlijnen.