Voortgang CO2-Prestatieladder

  Absoluut en relatief
  Eén van de onderdelen van het Co2 prestatieladder niveau 3 certificaat is het informeren over de stand van zaken richting klanten en leveranciers.
  Het doel van het certificaat is het bewust en op een verantwoordelijke manier omgaan met de uitstoot van CO2, met als doel de uitstoot zo laag mogelijk te houden. Door de aanschaf van nieuwe machines is het absolute verbruik gestegen, doordat er simpelweg meer diesel wordt gebruikt. Echter door de aanschaf van nieuwe machines met motoren die voldoen aan de huidige milieueisen daalt het relatieve getal.

  Het nieuwe rijden
  Afgelopen jaar hebben 4 werknemers code95 behaald. Tijdens de cursus wordt ingegaan op veilig rijden en zuiniger rijden om CO2 te reduceren. Na het behalen van de cursus wordt dit bijgeschreven op het ‘groot’ rijbewijs van de chauffeurs.
  Voor de overige werknemers is in een toolbox het nieuwe rijden behandeld. Werknemers hebben instructies gehad om de auto of tractor langer uit te laten rollen, te schakelen bij een bepaald toerental en geleidelijk op te trekken.

  CO2 keten initiatief
  Rondom de certificering Co2 prestatieladder niveau 3 werd verlangd om aan te sluiten bij een project waarbij het doel is om Co2 te reduceren. Wij hebben ons aangesloten bij het project ‘teelt van Miscanthus en de verwerking hiervan tot grondstoffen’ dat is opgestart door Ploegmakers bv. Onze bijdrage tot dusver is het toepassen van de mulchlaag in het openbaar groen. Bij de omvorming van de rotonde aan de Peter Zuidlaan/Kruisstraat is de mulchlaag aangebracht. Vooralsnog houdt dit zich goed en wordt de groei van onkruid goed tegengegaan. Er wordt nog onderzocht of de mulchlaag ook een positieve invloed op de zuurtegraad van de grond heeft.