Groenvoorziening Vogels werkt Met en In de maatschappij

  Groenvoorziening Vogels zet hoog in op maatschappelijk verantwoord ondernemen door het volledige integraal onderhoud van de wijken in de gemeente Veldhoven aan te gaan, in samenwerking met de sociale werkvoorziening WSD-groep.

  Het waren spannende maanden voor Groenvoorziening Vogels toen de gemeente Veldhoven besloot het gehele integrale onderhoud van de gemeente opnieuw aan te besteden. De gemeente Veldhoven is opgedeeld in vier verschillende gebieden, waarvan het centrumgebied door vastgestelde afspraken al jaren in beheer is van Ergon. De overige drie gebieden waren in het beheer van verschillende groenvoorzieners, waarvan Groenvoorziening Vogels één gebied beheerde.

  Om verschillende redenen besloot de gemeente de contracten te laten verlopen en voor deze drie gebieden een nieuw integraal onderhoudsbestek op te stellen. Groenvoorziening Vogels wil gezien de orderportefeuille graag het onderhoud in vooral ‘de eigen wijk’ blijven doen, met misschien nog één gebied extra.

  Om de kwaliteit te verhogen en zichzelf te ontzorgen besloot de gemeente Veldhoven dat niet alleen het bestek, maar ook een Plan van Aanpak leidend is voor het project. Iedere aannemer stelt het plan op aan de hand van de inschrijvingsleidraad, waarin Kwaliteitsborging, Communicatie en Samenwerking en Social Return de uitgangspunten waren. De score van het Plan van Aanpak zorgt voor een fictieve korting op de aanneemsom, waarna er beoordeeld werd op de Economisch Meest Voordelige Inschrijving (EMVI).

  Tijdens het opstellen van het Plan van Aanpak en met name het onderdeel Social Return, is Groenvoorziening Vogels teruggekomen op het idee om te gaan voor één, hooguit twee gebieden van gemeente Veldhoven. Waarom geen drie gebieden, als er op de juiste manier invulling wordt gegeven aan Social Return! Er werd nagedacht en al snel contact gezocht met de WSD-groep uit Boxtel. Zij stonden hier positief tegenover en er is afgesproken dat 16 personen in het kader van Social Return een nieuwe kans krijgen op de arbeidsmarkt, als er drie gebieden worden aangenomen van het totale integrale bestek. Met deze samenwerking heeft Groenvoorziening Vogels nog steeds voldoende capaciteit om ook andere opdrachtgevers van dienst te zijn.

  Na een spannende tijd kwam op donderdag 17 december rond vijf uur het verlossende bericht. Groenvoorziening Vogels krijgt het complete integrale onderhoudsbestek van de gemeente Veldhoven ‘voorlopig’ gegund! Maandag 28 december is het Groenvoorziening Vogels ook definitief gegund, waarna de voorbereidingen voor de dagen na oud en nieuw met betrekking tot het opruimen van zwerfvuil en vuurwerkresten konden beginnen.

  De komende vier jaar met optie tot verlenging van het contract van twee keer één jaar is Groenvoorziening Vogels in samenwerking met de WSD-groep te vinden in een groot deel van de gemeente Veldhoven. De afspraken gemaakt in het plan van aanpak worden zo spoedig mogelijk opgepakt en nageleefd, zodat het voorgestelde kwaliteitsbeeld behaald wordt.