Certificering

  Veiligheid en kwaliteit is voor iedereen belangrijk. Maar wanneer levert een bedrijf nu werkelijk goede kwaliteit? En wanneer wordt er veilig gewerkt? Om deze vragen te beantwoorden zijn in ons land diverse keurmerken in het leven geroepen.

  Groenvoorziening Vogels is al jarenlang gecertificeerd voor enkele van deze veiligheids- en kwaliteitskeurmerken. Mede dankzij deze keurmerken kan Groenvoorzieningen Vogels de kwaliteit van haar producten en diensten waarborgen.
   

  ISO 9001:2008

  ISO 9001 is een internationale norm voor kwaliteitsmanagement met de nadruk op klanttevredenheid. IS0 9001 kan gebruikt worden om te beoordelen of een bedrijf in staat is te voldoen aan de eisen van de klant, wet- en regelgeving en de eisen en doelen van het bedrijf zelf. Daarnaast kan aan de hand van de eisen een goed kwaliteitsmanagement systeem opgezet worden. Groenvoorziening Vogels behaalde in 1999 het eerste ISO keurmerk, namelijk ISO 9001:2000. Inmiddels is Groenvoorziening Vogels gecertificeerd volgens de nieuwste norm; ISO 9001:2008.

  VCA**

  VCA staat voor VGM Checklist Aannemers. VGM staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu. De VCA  is oorspronkelijk ontwikkeld door opdrachtgevers en aannemers uit de (petro-)chemie industrie, maar wordt inmiddels binnen vele bedrijfstakken toegepast. De VCA wordt gebruikt om dienstverlenende bedrijven structureel en objectief te toetsen op VGM aspecten binnen het bedrijf. Bedrijven die VCA gecertificeerd zijn voldoen in de praktijk aan belangrijke wet- en regelgeving.

  In 1999 heeft Groenvoorziening Vogels het VCA* certificaat behaald. Vervolgens is in 2005 het VCA** 2004/04 certificaat behaald. Bedrijven die volgens deze norm zijn gecertificeerd gaan bewust om met hun werknemers, omgeving en machines. Dit betekend dat alle machines voldoen aan de nieuwste milieu- en veiligheidseisen en dat de werknemers geschoold zijn op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook onze onderaannemers voldoen aan de gestelde eisen.

  Groenkeur BRL Groenvoorziening

  Stichting Groenkeur heeft het Groenkeur certificaat ontwikkeld om veiligheid en kwaliteit in de groenvoorzieningbranche te waarborgen. Het Groenkeur certificaat is op onderdelen gelijk of overtreffend aan ISO 9001, maar is speciaal ontwikkeld voor de groensector. Eind 2006 heeft Groenvoorziening Vogels het Groenkeur BRL Groenvoorziening certificaat behaald. Inmiddels heeft Groenvoorziening Vogels, als eerste groenvoorziener van Nederland, het nieuwste Groenkeur BRL Groenvoorziening 2010 certificaat behaald.

  CO2 prestatieladder niveau 3

  Sinds januari 2016 is Groenvoorziening Vogels CO2 prestatieladder niveau 3 gecertificeerd. In het kader van de opwarming van de aarde is het noodzakelijk om CO2 uitstoot te reduceren. Groenvoorziening Vogels toont met het behalen van dit certificaat dat het hieraan wil meewerken en er alles aan doet om CO2 reductie te realiseren.

  Voor meer informatie en de bijbehorende documenten, zie het kopje ‘CO2 Beleid’.