CO2 Prestatieladder

  Groenvoorziening Vogels is sinds januari 2016 in het bezit van het CO2 prestatieladder certificaat niveau 3.
  In oktober 2015 zijn de eerste stappen genomen richting certificering, om inzichtelijk te krijgen hoe Groenvoorziening Vogels er voorstond moest er eerst een 0-meting worden gedaan. De bijbehorende documenten vindt u hieronder. De Footprint 2013, 2014 en 2015 geven de huidige situatie weer. In het communicatieplan is geschreven met wie, wanneer en hoe er gecommuniceerd wordt over de bevindingen en vooruitgang van de CO2-Prestatieladder. Het uiteindelijke doel is om de uitstoot van CO2 te verminderen, een eerste opzet van te nemen maatregelen is gegeven in het hoofdstuk Reductiemaatregelen.
  Om niveau 3 gecertificeerd te zijn dient er actief deel genomen te worden aan een Keten initiatief. Het initiatief draagt ten eerste bij aan het reduceren van CO2 uitstoot, maar ook aan het samenwerken tussen bedrijven en organisaties. Hierdoor kan er effectief op grote schaal bijgedragen worden aan de reductie. De uitwerking van het initiatief is hieronder te vinden of op de website van Skao.  

  Footprint 2013

  Footprint 2014

  Footprint 2015

  Communicatieplan

  Reductiemaatregelen

  Keten initiatief

  Certificaat CO2-Prestatieladder niveau 3